woensdag 23 februari 2012 GF

ZienswijzeGF


woensdag 15 maart 2012 Boomtuinadoptiewerkgroep
Geacht Dagelijks Bestuur, Het verheugt ons dat er in het concept bomenbeleid ook een passage is gewijd aan boomtuinen. Het is geweldig dat daarmee een nieuwe mogelijkheid tot vergroening van sociaal contact wordt gecreëerd. U voorziet een aantal problemen bij het aanleggen van boomtuinen. Een mogelijkheid om dit op te lossen is boomtuinen registreren en de verzorgers op te leiden. Daar willen de Natuur- en milieuteams en wij, van de werkgroep Boomtuinadoptie, graag een rol in spelen. Er is al een folder in de maak om mensen voor te lichten over boomtuintjes en hoe daarmee om te gaan.

Lees hier verder >>


donderdag 16 maart 2012 Bomenridder CB
Geacht Bestuur, Met name wil ik ingaan op de voorgestelde veranderingen in het kapbeleid t.a.v. het particuliere groen. (Over het beleid t.a.v. het openbare groen niets dan lof!). De binnentuinen in Oud Zuid zijn essentiëel voor de structuur van de bebouwing. (Zie luchtfoto’s ) Hoewel zij niet van de straat af te zien zijn, zijn zij onmisbaar voor het woongenot. Deze groenstroken zijn van een zodanig algemeen belang dat het beheer niet geheel overgelaten kan worden aan particuliere eigenaren, soms van korte duur.

Lees hier verder >>