Vind je bomen in de stad ook belangrijk? 

Robinia's oftewel pseudo accacia

Geef je dan op voor de Bomenridder leerlijn!

Welke rechten hebben bomen? Welke kennis is er over de invloed van bomen op het stadsklimaat? Wat weten we over de economische waarde van bomen? Hoe beschermt de bomenverordening de bomen? Mensen houden van bomen, maar niet allemaal! Ze (mensen en bomen) kunnen soms erg lastig en hoe gaan we daar dan mee om?

In Amsterdam Zuid hebben bewoners zich in 2004 verzameld onder de naam Bomenridders om zich in te zetten voor het wel en wee van stadsbomen.

Leerlijn
In een viertal avonden leer je van alles over bomen in Amsterdam Zuid.  Als bomenridder kunnen een beroep doen op het bomenriddernetwerk, waarin ridders elkaar ondersteunen en we geholpen worden door allerlei deskundigen. Verder organiseren we samen ook  wandelingen en lezingen. We helpen zo mogelijk buren, die opkomen voor bomen in de buurt.
Deze opleiding is bedoeld voor bewoners van Amsterdam Zuid, want is gebaseerd op de bomenverordening 2012 Amsterdam Zuid.
Elke avond start om 19.30 uur met een korte inleiding over het thema van die avond en eindigt rond 21.30 uur.  Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we in groepjes aan de slag. Het laatste half uur praten we met zijn elkaar over wat ons is opgevallen en welke vragen er overblijven. Aan het eind van de avond krijg je “huiswerk” voor de volgende keer. Elke avond ontvang je een syllabus met achtergrondartikelen en informatie. De opleiding wordt afgesloten met een feestelijke avond met een interessante lezing.

Voor 2016 zijn nog geen data gepland.

Meldt je aan als je geïnformeerd wilt worden over de data van 2016 bij of bel met 06 20 539 534. Maximaal 15 deelnemers.

Bomenridders Amsterdam Zuid
p/a Natuur&Milieuteam Zuid
Gerard Doustraat 133
1073 VT Amsterdam
020-400 45 03