Bomenridders

Amsterdam Zuid

Navigation Menu

Oproep van De Monitor

Het Schoorlse bos is een paar weken terug benaderd door de Monitor. Via onderstaande link kom je bij de oproep of dit ook speelt in jouw omgeving.
Gebruik je kans! Als er genoeg input is vanuit het hele land, gaan ze er mee aan de slag!

Het verhaal van het Schoorlse bos

Laat de bomen niet in de steek. Vertel je verhaal!

Bomen langs N-wegen moeten blijven

Teken de petitie!

De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil de onveiligheid van N-wegen aanpakken door obstakels te verwijderen: vooral bomen. Dit gaat ons landschap drastisch verschralen. Bomen brengen juist rust, beschutting en sfeer voor weggebruikers, bieden een thuis voor veel vogels en andere dieren.
Klik hier voor de petitie

Bomen zijn goed voor ……..

Met dank aan boswachter Robbomenzijngoedvoor

Wil je die boom graag terug?

Zijn er in het afgelopen jaar bij jou in de binnentuin of buurt een of meerdere bomen gekapt? En heb je er niet een voor terug geplant zien worden? Dan kan dat komen omdat herplant zo moeilijk te controleren is, zeker in gesloten binnenblokken. Wij vragen jullie hulp om zichtbaar te maken, waar bomen missen.

Lees verder

 

 

 

In Memoriam voor een perenboom

Amsterdam 23 februari 2017, 14.15 uur

Met de harde arm, van wind, blies Dorus, de storm 
de oude perenboom van haar voet.
Ze was al in 2013 gestorven,
maar droeg op haar laatste schouder
een kroon van Hedera
die het leven verder droeg
met nesten van Merel en Houtduif.

Toen stond ze op het land,
een boomgaard, waarin ze opgroeide 150 jaar geleden.
Deze huizen stonden er nog niet.
Mensen, gevoed met haar vruchten.
Een lege plek nu, met veel herinneringen,
maar die spoedig weer opgevuld zal worden,
met dat wat de vogels zaaien.
Dag dag, m’n trouwe vriend.

Ton

Nieuwe bomenverordening in Amsterdam

Per 5 oktober is een nieuwe bomenverordening van kracht geworden voor heel Amsterdam. Voor vergunningen aangevraagd vóór die datum geldt de oude stadsdeelvergunning. Alles na 5 oktober valt onder de nieuwe verordening.

Hier staat alle officiële informatie .

3 november 2016 Het leven van een stadsboom

Hoe moeilijk of hoe makkelijk is het om een stadsboom te zijn? Geeft je groen meerwaarde aan een buurt, voelen mensen zich er prettiger door of zijn die blaadjes en vruchten alleen maar lastig? Houden bomen de stad nou echt leefbaarder of mogen het er best wel wat minder zijn.

Stedelijk Bomenconsulent Hans Kaljee kan ons er alles van vertellen en laten zien.

  • Welk effect heeft groen op onze leefomgeving en welk effect hebben wij op de overlevingskansen van onze bomen?
  • Geeft je groen meerwaarde aan een buurt, voelen mensen zich er prettiger door of zijn die blaadjes en vruchten alleen maar lastig?
  • We zien van bomen vooral wat er boven de grond gebeurt, maar onder de grond is nog veel interessanter. Hoe werken bomen samen?
  • Wat is het verschil tussen een jonge en een oude boom als het om fijnstofafvang en CO2 opvang.
  • Wat dragen bomen bij als het om wateroverlast gaat.

Locatie:
Wijkcentrum De Pijp, Gerard Doustraat 133

Aanmelden:
Lilian@Bomenridders.nl

Kosten:
geen

13 oktober 2016 Informatieavond nieuwe Bomenverordening Amsterdam

Nieuwe Bomenverordening voor heel Amsterdam

Er komt een wijziging in de regels voor het kappen en beschermen van bomen in Amsterdam Zuid. De bomenverordening van Stadsdeel Amsterdam Zuid vervalt per 1 januari 2017 en zal worden vervangen door de bomenverordening van de centrale stad, die voor de hele gemeente Amsterdam gaat gelden.

Wat houdt dat in, en wat is een bomenverordening eigenlijk? In de bomenverordening worden de rechten en plichten van overheid en bewoners vastgelegd wat betreft bomen in de straat of in de tuin. Een verordening zorgt ervoor dat er een eerlijke afweging wordt gemaakt tussen de verschillende belangen.

Hans Kaljee, boomconsulent bij de gemeente Amsterdam, is goed op de hoogte van wat deze wijziging gaat betekenen voor de bomen in Stadsdeel Zuid. Tijdens deze informatieavond zal hij dit aan de hand van praktijkvoorbeelden haarfijn uit de doeken doen. Zijn brede ervaring op Amsterdams bomengebied staat altijd garant voor een bevlogen verhaal. Aan het eind van de avond is er ruimte voor vragen en discussie over praktijkgevallen.

Locatie:

Wijkcentrum De Pijp, Gerard Doustraat 133.

Aanmelden:

Lilian@Bomenridders.nl

lijst aangevraagde en verleende kapvergunningen in Amsterdam Zuid

Kapaanvragen Amsterdam Zuid

Sinds maart wordt op deze website wekelijks door vrijwilligers gepubliceerd in welke omgevingsvergunningen de kap van een of meerdere bomen wordt aangevraagd of is verleend. Zie de pagina op de knoppenbalk.

Onderaan elke aanvraag kun je doorklikken naar de beschikbare informatie op de vergunningenpagina van het stadsdeel. Oudere aanvragen dan maart 2016 staan daar in het archief.

Voor specifieke informatie over de redenen tot kap of de argumentatie tot verlening van de kap kun je inzage vragen in de vergunning via 14020.

Bomenziektes, waar herken je die aan?

Waar herken je een ziekte aan?

Vaak staan bewoners met de mond vol tanden als het argument ziekte wordt aangevoerd als reden tot kap. Ziek zegt de expert, maar hoe ziek is ziek? Wanneer is het een acuut gevaar voor de veiligheid en is de enige actie die genomen kan worden de boom omkappen?

Zelfs tussen de bomenexperts is daar vaak een verschil van mening over. Terwijl de een aanraad om meteen te kappen adviseert de ander dat het geen kwaad kan want de het ziekte verloop is heel traag.

Hoe kom je er nou achter welke ziekte een boom zou kunnen hebben? Door bv de beschrijvingen te lezen op deze link over bomenziektes.

Wil je die boom graag terug?

Zijn er in het afgelopen jaar bij jou in de binnentuin of buurt een of meerdere bomen gekapt? En heb je er niet een voor terug geplant zien worden? Dan kan dat komen omdat herplant zo moeilijk te controleren is, zeker in gesloten binnenblokken. Wij vragen jullie hulp om zichtbaar te maken, waar bomen missen.

Lees verder

 

 

 

Herplant met Perzische IJzerhoutboom

Op het Adema van Scheltemaplein achter het Ignatius Gymnasium wordt op 30 november 2016 om 13.00 uur een nieuwe boom geplant ter vervanging van de monumentale zilveresdoorn. In overleg met aanwonenden is gekozen voor een Perzische IJzerhoutboom, Parottia persica.

Met drie basis aftakkende stammen (kunnen kleine kinderen veilig klimmen),  wordt de boom 12 meter hoog. In de winter – is te voorzien – zal deze IJzerhout kleuren met alle tinten rood.

 

Hoe kwam het zo

In 2008 zijn drie grote zilveresdoorns verplant. De school moest worden uitgebreid waardoor de drie esdoorns niet gehandhaafd konden blijven.
Een vierde zilver esdoorn stond al jaren op de landelijke lijst monumentale houtopstanden. Deze boom moet ongeveer rond 1900 zijn geplant. Echter in 2009 openbaarde zich aan de stam een parasitaire zwam. In 2013 was de schimmel zo ver gevorderd in de stam dat het onmogelijk was de boom langer te handhaven in de openbare ruimte in de nabijheid van de school.

foto Werner Ketelaar

de tonderzwam

De boom heeft ervoor gezorgd dat  de andere drie bomen niet zomaar gekapt konden worden. Echter de school zou tot op de stammen worden gebouwd. De bomen moesten hoe dan ook verdwijnen van hun plek.

Aan de boomadviseur werd de opdracht gegeven om te onderzoeken of de bomen niet behouden konden blijven. Bij onderzoek naar mogelijke verplantbaarheid stuitten we op een ondergrondse bunker vanuit de tweede wereldoorlog.
Deze bunker had ervoor gezorgd dat de bomen aan één zijde beperkt in hun groei zijn geweest. Dat vergrootte de slagingskans op verplanten van de bomen. Echter de monumentale boom stond in de weg voor een verplanting.

Zilveresdoorns laten zich zeer moeilijk verplanten
Door de bomen te draaien en ook van plek te wisselen was het mogelijk, zonder schade aan wortels en kroon van de monumentale boom, de bomen te herplaatsen.
Door intensieve zorg en door een water systeem in de kroon te hangen zijn de drie bomen behouden gebleven. Afgelopen voorjaar 2016 heeft de commissie monumentale houtopstanden gemeend de bomen aan de lijst monumentale houtopstanden toe te voegen.

lijst aangevraagde en verleende kapvergunningen in Amsterdam Zuid

Kapaanvragen Amsterdam Zuid

Sinds maart wordt op deze website wekelijks door vrijwilligers gepubliceerd in welke omgevingsvergunningen de kap van een of meerdere bomen wordt aangevraagd of is verleend. Zie de pagina op de knoppenbalk.

Onderaan elke aanvraag kun je doorklikken naar de beschikbare informatie op de vergunningenpagina van het stadsdeel. Oudere aanvragen dan maart 2016 staan daar in het archief.

Voor specifieke informatie over de redenen tot kap of de argumentatie tot verlening van de kap kun je inzage vragen in de vergunning via 14020.

Bomenziektes, waar herken je die aan?

Waar herken je een ziekte aan?

Vaak staan bewoners met de mond vol tanden als het argument ziekte wordt aangevoerd als reden tot kap. Ziek zegt de expert, maar hoe ziek is ziek? Wanneer is het een acuut gevaar voor de veiligheid en is de enige actie die genomen kan worden de boom omkappen?

Zelfs tussen de bomenexperts is daar vaak een verschil van mening over. Terwijl de een aanraad om meteen te kappen adviseert de ander dat het geen kwaad kan want de het ziekte verloop is heel traag.

Hoe kom je er nou achter welke ziekte een boom zou kunnen hebben? Door bv de beschrijvingen te lezen op deze link over bomenziektes.

Wandeling langs monumentale bomen

Bomenwandeling

Monumentale bomenwandeling Amsterdam

Dit boekje is uitgegeven ter gelegenheid van het online gaan van het Landelijk Register van Monumentale Bomen op 5 juni 2015. Amsterdam telt volgens het register meer dan 160 monumentale bomen. In dit gidsje zijn 30 bomen uit het centrum geselecteerd. De bomen in Artis zijn buiten beschouwing gelaten, ook al staat daar de oudste boom van Amsterdam: een zomereik. Sommige bomen zijn alleen tijdens openingstijden te bezichtigen. Het boekje is ook te downloaden.

 

 

 

 

Stop bomenkap op provinciale wegen! Teken de petitie!

Teken de petitie!

Petitie Bomenkap provinciale wegen

De Bomenridders Rotterdam zijn een petitie gestart om landelijk aandacht te vragen voor de dreigende kaalslag langs talloze provinciale wegen. Daar sluiten wij ons graag bij aan.

Teken HIER de petitie alsjeblieft. Omdat de tekstlengte op petities.nl beperkt is, volgt hier de volledige tekst:

 

 

Laat bomen niet boeten voor rijgedrag!
Provincies gaan duizenden bomen kappen langs N-wegen. Alle ‘obstakels’ tot 4,5 meter van de weg moeten verdwijnen. In Zuid-Holland betekent dit het kappen van zo’n 6000 bomen, in andere provincies nog veel meer. Dat wegen daardoor veiliger worden is een illusie en is omstreden. Kale bermen nodigen uit tot harder rijden met als gevolg ernstiger letsel en meer schade bij ongevallen. Hoge snelheid, telefoneren en gevaarlijk rijgedrag zijn oorzaken van ongevallen, bomen zelden tot nooit. Ons mooie landschap wordt onaanvaardbaar aangetast. Geluid- en windoverlast nemen toe, schaduw, verkoeling, afwisseling en compensatie CO2 en afvang fijn stof nemen af.

Wij: bewoners en liefhebbers van een onaangetast boomrijk landschap

Constateren: Dat kaalslag langs N-wegen is gestart. Beleidsmakers lopen kritiekloos achter discutabele aanbevelingen van kenniscentrum CROW aan, aangemoedigd door de ANWB. Omwonenden en groene belangengroepen worden amper betrokken bij de plannen; schandalig en strijdig met beleid dat vraagt om betrokken burgers. Roekeloos rijden veroorzaakt ongelukken, bomen krijgen de schuld.

Verzoeken: De kap langs N-wegen onmiddellijk te stoppen en samen met omwonenden en andere belanghebbenden de plannen opnieuw maar met andere uitgangspunten vorm te geven. Iedereen is voor een grotere verkeersveiligheid maar niet ten koste van ons landschap. Omwonenden hebben door hun plaatselijke kennis vaak meer en beter inzicht in alternatieven om de verkeersveiligheid ter plaatse nog verder te verbeteren. Een goede afweging van zowel het belang van verkeersveiligheid alswel het belang van natuur- en landschapsbehoud is essentieel.

We bieden de petitie aan bij Minister M. Schultz van Haegen en Staatssecretaris W. Mansveld
Verwachte datum indiening: 1 oktober 2015.
Op Facebook kunt u deze speciale actiepagina ‘liken’:
https://www.facebook.com/laatbomennietboetenvoorgevaarlijkrijgedrag

Meer over dit onderwerp vind u op deze site in het artikel “6000 bermbomen in Zuid-Holland op de kaplijst.”

Waarom die 4,5 meter? Iemand meldde ons: “Die obstakelvrije zone komt uit een oud Amerikaans onderzoek van Morgan:  the free roadsite concept.
Dat ging als volgt:  Een automobilist lieten ze op een lege autoweg zo lang rijden dat hij in slaap viel. Hij raakte van de weg af en schrok wakker. Toen kon hij bij sturen. Hij was toen 4,5 m in de berm geweest. Daar komt die 4,5 meter dus vandaan. Als er een obstakel in de berm gestaan zou hebben dan had hij een ongeluk gehad. Maar als er een tegenligger gekomen zou zijn, dan had hij een botsing gehad. Kortom ook alle tegenliggers van de weg af!”

http://www.debomenridders.nl/2015/petitie-stop-bomenkap-aan-n-wegen/

Bomen met je buren weer verkrijgbaar

Bomen met je burenDe Bomenstichting heeft het handige boekje Bomen met je buren opnieuw uitgegeven. Dit handzame boekje behandelt aan de hand van sprekende voorbeelden de problemen die tussen buren kunnen ontstaan over bomen in de tuin: overhangende takken, schaduw, wortels en dergelijke. Ook de relatie met de gemeente als eigenaar en beheerder van openbaar groen komt aan de orde. De uitgave is geheel herzien en aangepast aan de huidige wetgeving. Het boekje is verkrijgbaar in de webwinkel van de Bomenstichting.

 

 

 

Quote

‘What an irony it is that these living beings whose shade we sit in, whose fruit we eat, whose limbs we climb, whose roots we water, to whom most of us rarely give a second thought, are so poorly understood. We need to come, as soon as possible, to a profound understanding and appreciation for trees and forests and the vital role they play, for they are among our best allies in the uncertain future that is unfolding.’ Jim Robbins

Vind je bomen in de stad ook belangrijk?

Geef je dan op voor de Bomenridder leerlijn!

Presentaties online!

Wat kost een boom?De presentatie van de Meet and greet de Bomenridders Rotterdam van afgelopen 16 januari 2014 is te vinden op de artikelen pagina. Evenals de presentaties van de afgelopen 3 maanden van 2013 bij de leerlijn Bomenridders van Frank Warendorf (Bomenstichting) Hans Kaljee (Bomenconsulent Amsterdam) en Jilles van Zinderen (Bomenrecht). 

 

 

Activiteiten

Meer activiteiten »
Bomen met Hans Kaljee extra avond, VOL!
jan17

Bomen met Hans Kaljee extra avond, VOL!

Bomenridderavond over de bomenverordening Amsterdam Wat houdt dat in een bomenverordening? Wat zijn de rechten en plichten van jou als bewoner, ondernemer of van de gemeente als het om bomen in de tuin of de  stad gaat? In de bomenverordening is dat allemaal vastgelegd wat betreft bomen in de openbare ruimte of in de particuliere tuinen. Een verordening zorgt ervoor dat er een eerlijke afweging wordt gemaakt tussen de verschillende belangen. Tussen buren, tussen huurder en verhuurder, tussen gemeente en bewoners of bedrijven. Hans Kaljee, bomenconsulent bij de Gemeente Amsterdam, is expert in de wet en praktijk van de bomenverordening die voor heel Amsterdam geldt sinds oktober 2016. Tijdens deze avond zal hij dit aan de hand van praktijkvoorbeelden haarfijn uit de doeken doen. Zijn brede ervaring op Amsterdams bomengebied staat altijd garant voor een bevlogen verhaal. Aan het eind van de avond is er ruimte voor vragen en discussie over praktijkgevallen. Aanmelden voor deze extra avond Er is een beperkt aantal plaatsen. Aanmelden voor deze extra avond kan alleen nog voor de wachtlijst. Dat kan via een mailtje...

KNNV-Bomenexcursie De Nieuwe Ooster o.l.v. Hans Kaljee
feb24

KNNV-Bomenexcursie De Nieuwe Ooster o.l.v. Hans Kaljee

Als de loofbomen in de herfst hun bladeren hebben laten vallen dan zien ze er erg kaal uit en wordt het op naam brengen iets minder gemakkelijk. Toch zijn ze zeker nog karakteristiek door onder anderen de bast, de knoppen en andere typische winterkenmerken. De gewone els is bijvoorbeeld goed herkenbaar aan de elzenproppen maar ook aan de gesteelde knoppen en de esdoorn aan de tegenoverstaande takken. Bomenexcursie Hans Kaljee is de hoofdstedelijke bomenconsulent en zal gedurende twee uur aan de hand van een wandeling vertellen over de veelal bijzondere loof- en naaldbomen van de Nieuwe Oosterbegraafplaats. Op de begraafplaats staan ruim 750 (!) verschillende bomen. Elk jaar breidt het ‘arboretum’ uit met nieuwe soorten. Sommige nieuwe soorten werden zelfs van zaad uit China opgekweekt. Zo zijn er 32 verschillende soorten eiken en 57 verschillende soorten esdoorns. Georganiseerd door KNNV-Afdeling Amsterdam. Aanmelden niet nodig. Vertrekplaats Arboretum Nieuwe Ooster, parkeerplaats ingang Rozenburglaan...

Herplant met Perzische IJzerhoutboom
nov30

Herplant met Perzische IJzerhoutboom

Op het Adema van Scheltemaplein achter het Ignatius Gymnasium wordt op 30 november 2016 om 13.00 uur een nieuwe boom geplant ter vervanging van de monumentale zilveresdoorn. In overleg met aanwonenden is gekozen voor een Perzische IJzerhoutboom, Parottia persica. Met drie basis aftakkende stammen (kunnen kleine kinderen veilig klimmen),  wordt de boom 12 meter hoog. In de winter – is te voorzien – zal deze IJzerhout kleuren met alle tinten rood.   Hoe kwam het zo In 2008 zijn drie grote zilveresdoorns verplant. De school moest worden uitgebreid waardoor de drie esdoorns niet gehandhaafd konden blijven. Een vierde zilver esdoorn stond al jaren op de landelijke lijst monumentale houtopstanden. Deze boom moet ongeveer rond 1900 zijn geplant. Echter in 2009 openbaarde zich aan de stam een parasitaire zwam. In 2013 was de schimmel zo ver gevorderd in de stam dat het onmogelijk was de boom langer te handhaven in de openbare ruimte in de nabijheid van de school. De boom heeft ervoor gezorgd dat  de andere drie bomen niet zomaar gekapt konden worden. Echter de school zou tot op de stammen worden...

Artikelen

Meer artikelen »

Graag een nieuwe boom!

Wil je die boom graag terug? Zijn er in het afgelopen jaar bij jou in de binnentuin of buurt een of meerdere bomen gekapt? En heb je er niet een voor terug geplant zien worden? Dan kan dat komen omdat herplant zo moeilijk te controleren is, zeker in gesloten binnenblokken. Wij vragen jullie hulp om zichtbaar te maken, waar bomen missen. De waarde van bomen Groen en bomen worden steeds belangrijker voor de leefbaarheid van de stad. Behalve dat ze mooi zijn en zorgen voor meer vogels, vlinders en bijen in onze tuinen, doen ze nog veel meer. Ze produceren zuurstof, vangen fijn stof af, dempen geluidsoverlast en zijn van invloed zijn op de bodemgesteldheid en de waterhuishouding (wateroverlast). Groen is belangrijk voor onze gezondheid: Groen-gezond-en-productief. Een boom kan deel uitmaken van een belangrijke ecologische verbindingsroute b.v. de foerageerroute van vleermuizen. Daarnaast kan de aanwezigheid van bomen van invloed zijn op de effecten van wind en temperatuur zoals bij het City Heat Island effect. Meld die boom bij ons Meld verdwenen bomen bij het bomenloket van de Bomenridders of via...

In Memoriam voor een perenboom

Amsterdam 23 februari 2017, 14.15 uur Met de harde arm, van wind, blies Dorus, de storm  de oude perenboom van haar voet. Ze was al in 2013 gestorven, maar droeg op haar laatste schouder een kroon van Hedera die het leven verder droeg met nesten van Merel en Houtduif. Toen stond ze op het land, een boomgaard, waarin ze opgroeide 150 jaar geleden. Deze huizen stonden er nog niet. Mensen, gevoed met haar vruchten. Een lege plek nu, met veel herinneringen, maar die spoedig weer opgevuld zal worden, met dat wat de vogels zaaien. Dag dag, m’n trouwe vriend....