IMG_3146b

Op de eerste avond van de Leerlijn Bomenridders beet Frank Warendorf de spits af over het onderwerp Bomenrecht in Amsterdam Zuid. Hieronder de tekst van zijn lezing. Op de avond zelf gaf  hij als reactie op de vragen natuurlijk veel meer praktijk voorbeelden en inzichten. Ook de Ekotripper van Trouw aanwezig en hier staat zijn verslag:  http://bit.ly/ICBuQo

 Tekst presentatie Frank Warendorf

Kapvergunningen tegengaan is niet eenvoudig. Zeker door de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 is het ingewikkeld geworden. Een kapvergunning heet sindsdien officieel een omgevingsvergunning voor de activiteit vellen. In de praktijk is men over kapvergunningen blijven spreken.

Ik zal vooral de procedurele kant van de zaak belichten. Als een boom ten onrechte dreigt te worden geveld, mag men geen procedurele fouten maken. Ik zal daarom ingaan op de verschillende procedures en daarbij zoveel mogelijk focussen op Amsterdam Zuid en de Zuidas. Eerst nog een kort woord over de Bomenstichting.

Klik hier voor de hele tekst van  de lezing Kapvergunningen tegengaan in Stadsdeel Zuid en de Zuidas