Wil je die boom graag terug?

Zijn er in het afgelopen jaar bij jou in de binnentuin of buurt een of meerdere bomen gekapt? En heb je er niet een voor terug geplant zien worden? Dan kan dat komen omdat herplant zo moeilijk te controleren is, zeker in gesloten binnenblokken. Wij vragen jullie hulp om zichtbaar te maken, waar bomen missen.

De waarde van bomen

Groen en bomen worden steeds belangrijker voor de leefbaarheid van de stad. Behalve dat ze mooi zijn en zorgen voor meer vogels, vlinders en bijen in onze tuinen, doen ze nog veel meer. Ze produceren zuurstof, vangen fijn stof af, dempen geluidsoverlast en zijn van invloed zijn op de bodemgesteldheid en de waterhuishouding (wateroverlast). Groen is belangrijk voor onze gezondheid: Groen-gezond-en-productief.
Een boom kan deel uitmaken van een belangrijke ecologische verbindingsroute b.v. de foerageerroute van vleermuizen. Daarnaast kan de aanwezigheid van bomen van invloed zijn op de effecten van wind en temperatuur zoals bij het City Heat Island effect.

Meld die boom bij ons

Meld verdwenen bomen bij het bomenloket van de Bomenridders of via onderstaand formulier. We verzamelen alle (anonieme)  meldingen om zichtbaar te maken waar bomen nog herplant zouden moeten worden.

Herplantfonds voor nieuwe aanplant

Uitgangspunt van de bomenverordening is ‘Kap mits herplant’. Met andere woorden, voor elke gekapte boom moet er een gelijkwaardige boom terug worden geplant. Als opnieuw planten van een boom bij kap vanwege zwaarwegende redenen niet mogelijk, dan is het mogelijk om ergens anders in de stad te herplanten of de waarde van de gekapte boom wordt in euro’s uitgerekend en gestort in het gemeentelijk herplantfonds. Het geld uit het fonds wordt gebruikt voor nieuwe aanplant van bomen. Jaarlijks wordt gerapporteerd aan het stadsbestuur over kap en bijbehorende aanplant en compensatie.

“Artikel 7 Herplantplicht
1. Het college verbindt aan de vergunning en de jaarvergunning het voorschrift dat binnen een door het college te bepalen termijn en overeenkomstig door het college te geven aanwijzingen wordt herplant, tenzij zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten.
2. Het college kan bepalen dat herplant geschiedt met een houtopstand die vergelijkbaar is met de gevelde houtopstand.
3. Als herplant niet tot de mogelijkheden behoort, kan aan de vergunning of de jaarvergunning het voorschrift worden verbonden dat de monetaire boomwaarde van de gevelde houtopstand wordt gestort in het herplantfonds van de gemeente of een vergelijkbare gemeentelijke herplantregeling.
4. Bij voorgeschreven herplant wordt aangegeven binnen welke termijn en op welke wijze niet aangeslagen beplanting moet worden vervangen.”


Amsterdam 23 februari 2017, 14.15 uur

Met de harde arm, van wind, blies Dorus, de storm 
de oude perenboom van haar voet.
Ze was al in 2013 gestorven,
maar droeg op haar laatste schouder
een kroon van Hedera
die het leven verder droeg
met nesten van Merel en Houtduif.

Toen stond ze op het land,
een boomgaard, waarin ze opgroeide 150 jaar geleden.
Deze huizen stonden er nog niet.
Mensen, gevoed met haar vruchten.
Een lege plek nu, met veel herinneringen,
maar die spoedig weer opgevuld zal worden,
met dat wat de vogels zaaien.
Dag dag, m’n trouwe vriend.

Ton


 Pleidooi voor meer en beter stadsgroen van landschapsarchitecte Wiebke Klemm

Klik op artikel voor uitvergroting

artikel trouw


Bomenridders Rotterdam op bezoek

Bomenridders 010 ontmoeten Bomenridders 020 en de Bomenstichting bij Ratatouille in De Pijp

Op donderdag 16 januari jl. was het zover. De Bomenridders uit Rotterdam kwamen op bezoek bij de Bomenridders en de Bomenstichting in Amsterdam. Buitengewoon inspirerend om ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op de doen en bevlogenheid te horen.

Na jarenlange contacten via mail, twitter, facebook en anders hebben we elkaar nu in het echt mogen ontmoeten. Rotterdam is al heel lang actief en heeft ons dus genoeg te melden. 

In bijlage twee van hun presentaties. De eerste was het praatstuk van afgelopen donderdag. 
En meteen wordt de afspraak gemaakt om een tegenbezoek te plannen!

De Bomenridders voor fietstocht A20 19-7-2013
De Bomenridders wijzigen van boombescherming 26-3-2013


DSC_0653 DSC_0656Twee uur lang hebben we aan zijn lippen gehangen en dat ging alleen over burenrecht en bomen. Zeer boeiend. Veel van zijn kennis en ervaring kun je raadplegen op zijn website www.bomenrecht.nl. 

Duurde even voordat ik het bestand klein genoeg had om hem op de site te kunnen zetten, maar hier is hij dan. Bomenridders november 2013zpIMG_4278

Bevlogen als altijd vertelde de Amsterdamse Bomenconsulent over beleid en verordening in het A’damse. De bomenstichting en de PvdD waren ook aanwezig.

En hier staat de powerpoint Bomenverordening 2013 Opleiding Bomenridders oktober 2013web


DNOwandelingDat het een prachtige dag was voor een wandeling door Arboretum De Nieuwe Ooster op 6 oktober 2013 heeft er vast flink aan bijgedragen aan het aantal deelnemers. Tegen de 30 mensen lieten zich rondleiden door het grootste Arboretum van Nederland.
De herfstkleuren waren nog niet overmatig aanwezig, maar wat een prachtige bomen. Klein minpuntje: het leek hier en daar meer op een verkooppraatje voor de begraafplaats, dan een bomenwandeling. Maar wat een rijkheid aan bomen. Daar hadden we graag veel meer over gehoord.   

Op Picasa staat een album van de wandeling http://bit.ly/1hw5IEe, druk linksboven op diavoorstelling.


IMG_3146b

Op de eerste avond van de Leerlijn Bomenridders beet Frank Warendorf de spits af over het onderwerp Bomenrecht in Amsterdam Zuid. Hieronder de tekst van zijn lezing. Op de avond zelf gaf  hij als reactie op de vragen natuurlijk veel meer praktijk voorbeelden en inzichten. Ook de Ekotripper van Trouw aanwezig en hier staat zijn verslag:  http://bit.ly/ICBuQo

 Tekst presentatie Frank Warendorf

Kapvergunningen tegengaan is niet eenvoudig. Zeker door de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 is het ingewikkeld geworden. Een kapvergunning heet sindsdien officieel een omgevingsvergunning voor de activiteit vellen. In de praktijk is men over kapvergunningen blijven spreken.

Ik zal vooral de procedurele kant van de zaak belichten. Als een boom ten onrechte dreigt te worden geveld, mag men geen procedurele fouten maken. Ik zal daarom ingaan op de verschillende procedures en daarbij zoveel mogelijk focussen op Amsterdam Zuid en de Zuidas. Eerst nog een kort woord over de Bomenstichting.

Klik hier voor de hele tekst van  de lezing Kapvergunningen tegengaan in Stadsdeel Zuid en de Zuidas


September 2013

“Hoe is het nu met u?”, vroeg ik mij zo af. Daar staat u dan, gehavend door de tand der tijds.

Populier Eerste Weteringplantsoen

Populier Eerste Weteringplantsoen

 Het gebeurde eergisteren, omdat u al op een hoge leeftijd bent en de eerste najaars wind deels niet meer kon dragen. 

Er werden alarmdiensten gebeld, de brandweer kwam er aan te pas. Er werden markeringen geplaatst. Het gebied werd afgezet en vandaag werd een belangrijk deel van uw levensader in slechts een uurtje of 5 afgezet en verwijderd. Best wel wonderlijk, hoe uw arm heel cordaat in de shredder verdween.
U mag best weten, ook ik was geraakt toen ik thuis kwam en die linten zag. Er was iets mis, gelukkig stond u er nog, het belangrijkste was dat u was gehandhaafd.

Lees hier verder >>


Lezing van de Amsterdamse Bomenconsulent Hans Kaljee op 18 april 2012

Amsterdam is een groene wereldstad. Typerend zijn de bomenrijen langs de grachten en bomen in vrijwel elke straat. De aanplant van bomen wordt echter steeds ingewikkelder en soms onmogelijk omdat de vraag naar woon- en werkruimte blijft stijgen. Daarom werkt Amsterdam aan het inrichten van slimme en innovatieve groeiplaatsen voor bomen die bijdragen aan een klimaatbestendige stad. Systematische boomaanplant vanaf 17e eeuw ‘Amsterdam wordt doorsneden door vele grachten en in het nieuwe gedeelte zijn deze ruim en recht met aan beide zijden zeer brede kaden, zodat ze precies op de Venetiaanse wijk Cannaregio lijken’, schreef Tomaso Contarini (1542-1617, ambassadeur van Venetië) in 1610. ‘Maar heel veel mooier, omdat ze gewoonlijk langs de hele lengte van de gracht aan de rand van de kaden een rechte rij grote bomen planten, die ze ‘lind’ noemen en die door hun groen zeer veel bijdragen aan de fraaiheid van deze en andere steden’.
Lees hier verder >>