gekapte bomenZijn er in het afgelopen jaar bij jou in de binnentuin of buurt een of meerdere bomen gekapt? En heb je er niet een voor terug geplant zien worden? Dan kan dat komen omdat herplant zo moeilijk te controleren is, zeker in gesloten binnenblokken. Wij vragen jullie hulp om zichtbaar te maken, waar bomen missen.

Lees verder

 

 

 


woensdag 30 november 13.00-14.00 uur

Op het Adema van Scheltemaplein achter het Ignatius Gymnasium wordt op 30 november 2016 om 13.00 uur een nieuwe boom geplant ter vervanging van de monumentale zilveresdoorn. In overleg met aanwonenden is gekozen voor een Perzische IJzerhoutboom, Parottia persica.

Met drie basis aftakkende stammen (kunnen kleine kinderen veilig klimmen),  wordt de boom 12 meter hoog. In de winter – is te voorzien – zal deze IJzerhout kleuren met alle tinten rood.

 

Hoe kwam het zo

In 2008 zijn drie grote zilveresdoorns verplant. De school moest worden uitgebreid waardoor de drie esdoorns niet gehandhaafd konden blijven.
Een vierde zilver esdoorn stond al jaren op de landelijke lijst monumentale houtopstanden. Deze boom moet ongeveer rond 1900 zijn geplant. Echter in 2009 openbaarde zich aan de stam een parasitaire zwam. In 2013 was de schimmel zo ver gevorderd in de stam dat het onmogelijk was de boom langer te handhaven in de openbare ruimte in de nabijheid van de school.

foto Werner Ketelaar

de tonderzwam

De boom heeft ervoor gezorgd dat  de andere drie bomen niet zomaar gekapt konden worden. Echter de school zou tot op de stammen worden gebouwd. De bomen moesten hoe dan ook verdwijnen van hun plek.

Aan de boomadviseur werd de opdracht gegeven om te onderzoeken of de bomen niet behouden konden blijven. Bij onderzoek naar mogelijke verplantbaarheid stuitten we op een ondergrondse bunker vanuit de tweede wereldoorlog.
Deze bunker had ervoor gezorgd dat de bomen aan één zijde beperkt in hun groei zijn geweest. Dat vergrootte de slagingskans op verplanten van de bomen. Echter de monumentale boom stond in de weg voor een verplanting.

Zilveresdoorns laten zich zeer moeilijk verplanten
Door de bomen te draaien en ook van plek te wisselen was het mogelijk, zonder schade aan wortels en kroon van de monumentale boom, de bomen te herplaatsen.
Door intensieve zorg en door een water systeem in de kroon te hangen zijn de drie bomen behouden gebleven. Afgelopen voorjaar 2016 heeft de commissie monumentale houtopstanden gemeend de bomen aan de lijst monumentale houtopstanden toe te voegen.


Per 5 oktober is een nieuwe bomenverordening van kracht geworden voor heel Amsterdam. Voor vergunningen aangevraagd vóór die datum geldt de oude stadsdeelvergunning. Alles na 5 oktober valt onder de nieuwe verordening.

Hier staat alle officiële informatie .


donderdag 3 november 19.30-21.30 uur

Hoe moeilijk of hoe makkelijk is het om een stadsboom te zijn? Geeft je groen meerwaarde aan een buurt, voelen mensen zich er prettiger door of zijn die blaadjes en vruchten alleen maar lastig? Houden bomen de stad nou echt leefbaarder of mogen het er best wel wat minder zijn.

Stedelijk Bomenconsulent Hans Kaljee kan ons er alles van vertellen en laten zien.

  • Welk effect heeft groen op onze leefomgeving en welk effect hebben wij op de overlevingskansen van onze bomen?
  • Geeft je groen meerwaarde aan een buurt, voelen mensen zich er prettiger door of zijn die blaadjes en vruchten alleen maar lastig?
  • We zien van bomen vooral wat er boven de grond gebeurt, maar onder de grond is nog veel interessanter. Hoe werken bomen samen?
  • Wat is het verschil tussen een jonge en een oude boom als het om fijnstofafvang en CO2 opvang.
  • Wat dragen bomen bij als het om wateroverlast gaat.

Locatie:
Wijkcentrum De Pijp, Gerard Doustraat 133

Aanmelden:
Lilian@Bomenridders.nl

Kosten:
geen


donderdag 13 oktober 19.30-21.30 uur

Nieuwe Bomenverordening voor heel Amsterdam

Er komt een wijziging in de regels voor het kappen en beschermen van bomen in Amsterdam Zuid. De bomenverordening van Stadsdeel Amsterdam Zuid vervalt per 1 januari 2017 en zal worden vervangen door de bomenverordening van de centrale stad, die voor de hele gemeente Amsterdam gaat gelden.

Wat houdt dat in, en wat is een bomenverordening eigenlijk? In de bomenverordening worden de rechten en plichten van overheid en bewoners vastgelegd wat betreft bomen in de straat of in de tuin. Een verordening zorgt ervoor dat er een eerlijke afweging wordt gemaakt tussen de verschillende belangen.

Hans Kaljee, boomconsulent bij de gemeente Amsterdam, is goed op de hoogte van wat deze wijziging gaat betekenen voor de bomen in Stadsdeel Zuid. Tijdens deze informatieavond zal hij dit aan de hand van praktijkvoorbeelden haarfijn uit de doeken doen. Zijn brede ervaring op Amsterdams bomengebied staat altijd garant voor een bevlogen verhaal. Aan het eind van de avond is er ruimte voor vragen en discussie over praktijkgevallen.

Locatie:

Wijkcentrum De Pijp, Gerard Doustraat 133.

Aanmelden:

Lilian@Bomenridders.nl


Kapaanvragen Amsterdam Zuid

Sinds maart wordt op deze website wekelijks door vrijwilligers gepubliceerd in welke omgevingsvergunningen de kap van een of meerdere bomen wordt aangevraagd of is verleend. Zie de pagina op de knoppenbalk.

Onderaan elke aanvraag kun je doorklikken naar de beschikbare informatie op de vergunningenpagina van het stadsdeel. Oudere aanvragen dan maart 2016 staan daar in het archief.

Voor specifieke informatie over de redenen tot kap of de argumentatie tot verlening van de kap kun je inzage vragen in de vergunning via 14020.


Waar herken je een ziekte aan?

Vaak staan bewoners met de mond vol tanden als het argument ziekte wordt aangevoerd als reden tot kap. Ziek zegt de expert, maar hoe ziek is ziek? Wanneer is het een acuut gevaar voor de veiligheid en is de enige actie die genomen kan worden de boom omkappen?

Zelfs tussen de bomenexperts is daar vaak een verschil van mening over. Terwijl de een aanraad om meteen te kappen adviseert de ander dat het geen kwaad kan want de het ziekte verloop is heel traag.

Hoe kom je er nou achter welke ziekte een boom zou kunnen hebben? Door bv de beschrijvingen te lezen op deze link over bomenziektes.


woensdag 9 maart start 19.00 uur

Bomen hebben onze hulp nodig!

De manier waarop er de laatste jaren om wordt gegaan met bomen is tenen krommend. Decoratiestukken, meer zijn het niet.

Terwijl een boom al hard moet werken om te overleven in een stad. Volgens kenners worden nieuwe bomen zelden ouder dan 15 jaar en nooit zo oud als de bomen, die er nu nog zijn en die we dus moeten koesteren.

Waarom is dat van belang? Oudere bomen leveren veel meer zuurstof (luchtvervuiling, CO2), dempen de geluiden in binnentuinen en langs drukke wegen. Zorgen voor privacy in een drukke stad.
Gebruiken meer water (wateroverlast, grondwater), zijn veilige havens voor allerlei insecten, vogels en planten (biodiversiteit) en zorgen ervoor dat de stadse temperaturen beter in balans blijven (city heat island) door verdamping van vocht. Waardoor minder mensen dood gaan.

Onderzoeken hebben allang aangetoond dat groen goed voor ons is.
Qua gezondheid, maar ook economisch. Groen maakt ons sneller beter maar houdt ons ook langer gezond. Onroerend goed is meer geld waard met een tuin of groen in de buurt, wel 14 % meer.

Dus niet minder, maar meer bomen en groen!
9 maart is een statement. Dit gaat verder dan je eigen stukje straat.

Kom en laat zien en horen dat je snapt waar het om gaat! Als wij er niet voor opkomen sneuvelen er steeds meer bomen, want wie doet het anders? De bomen? De overheid?

Hier is de oproep

https://www.facebook.com/events/1716528248562717/

Wat : Bomenkap-protest Ceintuurbaan. Kom en laat je horen.
Waarom: De longen van de Ceintuurbaan worden bedreigd; dit gaat ons allen aan.
Waar : Ceintuurbaan 254; tussen Ferd Bol & Dusartstraat
Wie: buurtbewoners & Amsterdammers
Contact via: Cobie Groenendijk, M 06-49752960; cobiegroenendijk@hotmail.com

Beste Adammers & buurtbewoners,

deze 7 bomen aan de Ceintuurbaan (tussen de Ferdinand Bol & Dusartstraat) worden a.s. woensdagavond 9 maart tussen 20 en donderdagnacht 02.00 hr gekapt. Er komen geen bomen voor terug, de bomen moeten plaats maken voor een nieuwe mega-tramhalte in het kader van de Noord-Zuid-lijn & het Rode Loper-project. In totaal vermindert het bomenaantal tussen de Ferdinand Bol en de Hobbemakade daarmee met 10 bomen (van 34 naar 24).

Dat vinden wij geen goede zaak. De informatievoorziening over deze kap door de gemeente Amsterdam is niet transparant geweest en wij als bewoners voelen ons overvallen door deze bomenkap.
Bomen zijn de longen van de stad en zijn heel belangrijk voor de gezondheid en welzijn van ons, onze kinderen en de dieren in onze stad. Daarom willen wij dit als buurtbewoners niet ongezien voorbij laten gaan en de gemeente woensdagavond oproepen de hoeveelheid bomen aan de Ceintuurbaan intact te laten.


Bomenwandeling

Monumentale bomenwandeling Amsterdam

Dit boekje is uitgegeven ter gelegenheid van het online gaan van het Landelijk Register van Monumentale Bomen op 5 juni 2015. Amsterdam telt volgens het register meer dan 160 monumentale bomen. In dit gidsje zijn 30 bomen uit het centrum geselecteerd. De bomen in Artis zijn buiten beschouwing gelaten, ook al staat daar de oudste boom van Amsterdam: een zomereik. Sommige bomen zijn alleen tijdens openingstijden te bezichtigen. Het boekje is ook te downloaden.

 

 

 

 


Teken de petitie!

Petitie Bomenkap provinciale wegen

De Bomenridders Rotterdam zijn een petitie gestart om landelijk aandacht te vragen voor de dreigende kaalslag langs talloze provinciale wegen. Daar sluiten wij ons graag bij aan.

Teken HIER de petitie alsjeblieft. Omdat de tekstlengte op petities.nl beperkt is, volgt hier de volledige tekst:

 

 

Laat bomen niet boeten voor rijgedrag!
Provincies gaan duizenden bomen kappen langs N-wegen. Alle ‘obstakels’ tot 4,5 meter van de weg moeten verdwijnen. In Zuid-Holland betekent dit het kappen van zo’n 6000 bomen, in andere provincies nog veel meer. Dat wegen daardoor veiliger worden is een illusie en is omstreden. Kale bermen nodigen uit tot harder rijden met als gevolg ernstiger letsel en meer schade bij ongevallen. Hoge snelheid, telefoneren en gevaarlijk rijgedrag zijn oorzaken van ongevallen, bomen zelden tot nooit. Ons mooie landschap wordt onaanvaardbaar aangetast. Geluid- en windoverlast nemen toe, schaduw, verkoeling, afwisseling en compensatie CO2 en afvang fijn stof nemen af.

Wij: bewoners en liefhebbers van een onaangetast boomrijk landschap

Constateren: Dat kaalslag langs N-wegen is gestart. Beleidsmakers lopen kritiekloos achter discutabele aanbevelingen van kenniscentrum CROW aan, aangemoedigd door de ANWB. Omwonenden en groene belangengroepen worden amper betrokken bij de plannen; schandalig en strijdig met beleid dat vraagt om betrokken burgers. Roekeloos rijden veroorzaakt ongelukken, bomen krijgen de schuld.

Verzoeken: De kap langs N-wegen onmiddellijk te stoppen en samen met omwonenden en andere belanghebbenden de plannen opnieuw maar met andere uitgangspunten vorm te geven. Iedereen is voor een grotere verkeersveiligheid maar niet ten koste van ons landschap. Omwonenden hebben door hun plaatselijke kennis vaak meer en beter inzicht in alternatieven om de verkeersveiligheid ter plaatse nog verder te verbeteren. Een goede afweging van zowel het belang van verkeersveiligheid alswel het belang van natuur- en landschapsbehoud is essentieel.

We bieden de petitie aan bij Minister M. Schultz van Haegen en Staatssecretaris W. Mansveld
Verwachte datum indiening: 1 oktober 2015.
Op Facebook kunt u deze speciale actiepagina ‘liken’:
https://www.facebook.com/laatbomennietboetenvoorgevaarlijkrijgedrag

Meer over dit onderwerp vind u op deze site in het artikel “6000 bermbomen in Zuid-Holland op de kaplijst.”

Waarom die 4,5 meter? Iemand meldde ons: “Die obstakelvrije zone komt uit een oud Amerikaans onderzoek van Morgan:  the free roadsite concept.
Dat ging als volgt:  Een automobilist lieten ze op een lege autoweg zo lang rijden dat hij in slaap viel. Hij raakte van de weg af en schrok wakker. Toen kon hij bij sturen. Hij was toen 4,5 m in de berm geweest. Daar komt die 4,5 meter dus vandaan. Als er een obstakel in de berm gestaan zou hebben dan had hij een ongeluk gehad. Maar als er een tegenligger gekomen zou zijn, dan had hij een botsing gehad. Kortom ook alle tegenliggers van de weg af!”

http://www.debomenridders.nl/2015/petitie-stop-bomenkap-aan-n-wegen/